c-cares

wellness

c-cares
wellness en massage

Jouw gezondheid, jouw belang

De behandelingen kunnen je balans, gezondheid en genezing ondersteunen en eventueel versnellen, echter het is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg. De behandeling die je van mij ontvangt is niet bedoeld ter vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling. Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Ik geef geen medisch advies.

C-CARES adviseert je het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen.

C-CARES is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na behandeling, heen of terugreis.

Contra-indicaties
Voor iedere massage gelden contra-indicaties, waardoor helaas geen behandeling kan plaatsvinden:

 

Wil je meer weten? Mail carolien@c-cares.nl.

css |